VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Số 31, Đường số 65, KDC Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: +84.8. 3771 0597 – 3771 0596 Fax: +84.8. 3771 0672

Email: mitaruco@viettel.vn Website: www.mitaruco.com

NHÀ MÁY:

341 Ấp Tân Định, xã MinhTân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: +84.650.3545328

Fax : +84.650.3546055